Aktualitások

ÉVES SZJA BEVALLÁS


A NAV a munkáltatói bevallásokban, adatszolgáltatásokban érkezett adatok alapján elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön kérés nélkül. Sőt 2018-ra vonatkozóan már a NAV a nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok alapján az egyéni vállalkozóknak is elkészíti az adóbevallási tervezetet.
A bevallási tervezeteket 2019-től mind a magánszemélyeknek, mind az egyéni vállalkozóknak május 20.-ig kell kiegészíteniük, beküldeniük és megfizetni az adókülönbözetet.

KATA


Ha az adózó járulékbevallás helyett kisadózóként működik, a KATA megfizetési határideje szintén minden hónap 12. napja, erről havonta bevallást benyújtani nem szükséges.
Az éves bevallást február 25.-ig kell elkészíteni a ’KATA nevű nyomtatványon.

TÁRSASÁGI ADÓ – TAO


Az adózónak a társasági adóról az éves bevallást (’29-es nyomtatvány) a következő év május 31.-ig (az év végi zárlatkor) kell elkészítenie, majd adókülönbözetet megfizetnie.
Az adóelőleget utalni negyedévente kell, a tárgyidőszakot követő hó 20. napjáig.
Az adófeltöltés határideje december 20.,abban az esetben, ha Ön feltöltésre kötelezett.

CÉGAUTÓADÓ


A vállalkozás tulajdonában álló személygépkocsi utána cégautóadót negyedévente (minden negyedévet követő hó 20. napjáig) köteles megfizetni, és a ’01-es nyomtatványon bevallani a NAV-nak.

KIVA-KISVÁLLALATI ADÓ


A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amelya vállalatoknál kivált három fizetendő adót, amennyiben megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek.A kisvállalati adót adóévenként köteles megállapítani és az adóévet követő év május 31-ig bevallani (’KIVA jelű nyomtatványon). Az adózó az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente,a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig tesz eleget.

JÁRULÉKBEVALLÁS


A munkáltató vagy egyéni vállalkozó a bérjárulékokat,a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig vallja be, és utalja át a NAV részére.

- nyugdíjjárulék

- egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

- személyi jövedelemadó

- szociális hozzájárulási adó

- szakképzési hozzájárulás

- egészségügyi hozzájárulás

A bevallás nyomtatványa: cégeknek ’08, egyéni vállalkozónak ’58.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ – ÁFA


Az áfa-bevallás (’65-ös nyomtatvány) és megfizetésének határideje:

- havi gyakoriság esetén tárgyhót követő hó 20. napja

- negyedéves gyakoriság esetén a tárgynegyedévet követő hó 20. napja

- éves gyakoriság esetén az adóévet követő év február 25.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ - HIPA


Az iparűzési adót a társasági adóval egy időben (az év végi zárlatkor), a tárgyévet követő május 31. határidővel szükséges bevallani, majd a különbözetet megfizetni.

Előleget utalni minden évben szeptember 15.-ig és március 15.-ig kell.

Adófeltöltés határideje december 20., abban az esetben, ha Ön feltöltésre kötelezett.

Az önkormányzatok saját nyomtatványokkal rendelkeznek, amelyek általában az önkormányzatok adóosztályainak honlapjáról letölthető, illetve elektronikusan kitölthető.

GÉPJÁRMŰADÓ


Az Önkormányzat felé minden év március 15.-igés szeptember 15.-igszükséges megfizetni, akár magánszemély, akár vállalkozás tulajdonában áll a gépjármű. Bevallás benyújtása nem szükséges, mert az önkormányzati határozat alapján fizetendő.

Iroda

Cím 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 45. 1 emelet.
Telefon +36 70 459 8552
E-mail balance@szamcsillag.hu
Facebook www.facebook.com/szamcsillag

Nyitva tartás

Hétfő - Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-14:00
Időpont foglalás szükséges

Székhely

2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 102.
Számcsillag Balance Kft.
Adószám: 25598537-2-13
Cégjegyzék szám: 01-09-123456